Card image

برگزاری آزمون گواهینامه های بین المللی چهارسطحی در 12 آبان 1401

اطلاعیه کمیته چهارسطحی مرکز اعطای گواهینامه در مورد تعویق دو هفته ای آزمون گواهینامه های بین المللی IPMA منتشر شد

بنا به درخواست مدرسین و متقاضیان محترم در خصوص تعویق آزمون به دلیل مشکلات ایجاد شده در برگزاری دوره های آنلاین؛ کمیته چهارسطحی مرکز اعطای گواهینامه انجمن مدیریت پروژه ایران تصمیم بر تعویق دو هفته ای آزمون مهرماه 1401 گرفت. لذا بنا بر اعلام مرکز اعطای گواهینامه، آزمون گواهینامه های بینالمللی IPMA در سه سطح D، C و B در تاریخ 12 آبان ماه 1401 برگزار خواهد شد.