Card image

کاندیدای هیات مدیره و بازرسین

کاندیدای هیات مدیره و بازرسین شانزدهمین مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت پروژه ایران سال 1399

ردیف اعتبار عضویت کد عضویت نام نام خانوادگی
(به ترتیب حروف الفبا)
درجه آخرین مدرک تحصیلی کاندیدای نوع کاندیدا توری چنانچه هیات علمی هستید از کدام دانشگاه شغل
1 1402/06/30 86-053-M سید نصرالله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل هیات مدیره عضو هیات علمی دانشگاه تهران دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 1400/05/01 86-023-M ناصر اقتصادی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی. گواهینامه  DBA هر دو دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هیات مدیره صنعت استاد فراخوانده (مدعو) دانشگاه دولتی قُم بازنشسته . بهره برداری سیری،  شرکت فلات قاره ایران 
3 1399/06/30 92-188-M علی امام کارشناسی ارشد سازهای هیدرولیک بازرسی صنعت   مدیر عامل مترو تهران
4 1400/06/30 86-109-M سید مرتضی  امامی دکتری مهندسی ساخت و اجرا هیات مدیره عضو هیات علمی دانشگاه پارس تهران مشاور طرح های توسعه ای گروه سولیکو
5 1401/06/30 90-209-M وحید آزادمنش (Doctor Business Administration(DBA هیات مدیره صنعت   مدرس و مشاور مدیریت پورتفولیو و پروژه
6 1400/12/29 88--180-M سید مهدی بنی جمالی فوق لیسانس مهندسی صنایع هیات مدیره صنعت   معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان
7 1400/06/30 88-209-M مهدی توکلان دکتری مهندسی عمران هیات مدیره عضو هیات علمی   استاد دانشگاه
8 1399/09/30 96-200-M سیدوحید حسینی کارشناسی ارشد هیات مدیره صنعت   مدیر پورتفولیو
9 1402/06/30 87-109-M سید حسین حسینی نورزاد دکتری هیات مدیره عضو هیات علمی دانشگاه تهران عضو هیئت علمی (استادیار)
10 1399/06/30 87-050-M امیرحسین خامنه دکتری هیات مدیره صنعت   مدیر تحقیق، توسعه و دانش - بخش نفت و گاز شرکت مپنا
11 1401/12/29 98-173-M کاوه دارابی دانشجوی دکتری هیات مدیره صنعت   عضو موظف هیات مدیره و معاون برنامه ریزی و توسعه
12 1401/03/30 93-291-M ابوالفضل درمان کارشناسی ارشد هیات مدیره صنعت   کارشناس امور پژوهشی
13 1400/06/30 87-042-M مهدي دلاوري دكتري مديريت پروژه و ساخت هیات مدیره صنعت   قائم مقام هلدينگ صنعتي بازرگاني
14 1402/04/30 88-136-M حسین رادمهر DBA و دانشجوی دکترای پایداری هیات مدیره صنعت   سرپرست کنسر سیوم فازهای 17و18 پارس جنوبی و قائم مقام مد
15 1401/09/30 90-237-M مهدی روانشادنیا دکترا هیات مدیره عضوه هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار
16 1400/12/29 87-076-M سید مهرداد رئیس زاده MBA - گرایش مدیریت پروژه هیات مدیره صنعت   مدیر دفتر پروژه های توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه فردوسی
17 1399/09/30 96-019-M محمد حسین زارع فوق لیسانس هیات مدیره صنعت   مدیر سایت
18 1400/06/30 93-220-M زینب سازور دکتری تخصصی مهندسی صنایع هیات مدیره عضو هیات علمی دانشگاه تهران معاون برنامه ریزی و راهبردی و پردازش آمار
19 1400-09-30 97-116-M بهنام سهرابیانی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت بازرسی صنعت   معاون مدیر پروژه
20 1400/06/30 88-092-M آرنوش شاکری دکترای مهندسی صنایع (مدیریت تکنولوژی) هیات مدیره عضو هیات علمی عضو هیت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران قائم مقام مدیر امور تعالی و سازمانی و منابع انسانی
21 1400/09/30 96-073-M مهبد شاهکوهی کارشناسی ارشد بازرسی صنعت   کارشناس ارشد و سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه
22 1402/06/30 97-069-M مسعود طنازی کارشناسی هیات مدیره صنعت   مدیر پروژه
23 1402/04/03 86-002-M الهه عزیزی کارشناسی ارشد هیات مدیره صنعت   مدیرعامل شرکت نما
24 1400/06/30 ۹۶-۱۰۱-M نوید فتحی کارشناسی ارشد هیات مدیره صنعت   کارشناس مرکز R&D مدیریت پروژه شرکت PIDMCO
25 1401/09/30 84-026-M مجید فراهانی دکترای مدیریت پروژه و ساخت هیات مدیره صنعت   عضو شورای شهر تهران
26 1399/12/29 94-144-M رضا فلسفی دکتری تخصصی هیات مدیره عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران استاد دانشگاه
27 1401/12/29 90-270-M شهرام  قبادی دکتری مهندسی صنایع هیات مدیره عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد پردیس تهران  عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه پردیس
28 1400/04/08 97-064-M سیده ریحانه کاظمی فوق لیسانس بازرسی صنعت   معاون طرح و برنامه
29 1401/06/30 96-055-M محمدتقی کردی لیسانس بازرسی صنعت   پیمانکار
30 1400/12/29 89-023-M داود کشاورز کیوانی دانشجوی ارشد هیات مدیره صنعت   رئیس برنامه ریزی و هماهنگی
31 1400/06/30 96-026-M سعید محمد دکترای عمران هیات مدیره عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
32 1400/06/30 96-262-M رضا معینی فر کارشناس ارشد مهندسی صنایع بازرسی صنعت   ---
33 1400/12/29 96-107-M حمید رضا مفتخری نائینی نژاد فوق لیسانس هیات مدیره صنعت دانشگاه ابن سینا( کشور گرجستان) رئیس پردیس دانشگاه در ایران
34 1400/12/29 90-179-M مرتضی ملکیان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت هیات مدیره صنعت   مدیر تعالی سازمانی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
35 1399/06/30 98-055-M سید حسین موسوی کارشناسی ارشد هیات مدیره صنعت   خزانه دار هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری کرمان
36 1400/06/30 96-051-M محمد حسین مینائی کارشناسی ارشد بازرسی صنعت   مدیر پروژه
37 1399/12/29 84-001-M فرهاد نصرالله پور کارشناسی ارشد  مدیریت پروژه هیات مدیره صنعت   معاون برنامه ریزی و سیستم های شرکت نفت آناهیتا
38 1401/03/30 86-072-M ایمان نعمت اللهی فوق لیسانس هیات مدیره صنعت   رییس ارزیابی و توسعه نظام مدیریت پروژه شرکت نفت
39 1400/12/29 88-048-M احمد علی یزدان پناه دکتري مدیریت تحقیق در عملیات هیات مدیره عضو هیات علمی دانشگاه تهران برنامه ریزي آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري