Card image

گزارش تصویری سومین گردهمایی جوانان مدیریت پروژه

در ادامه می‌توانید تصاویری از سومین گردهمایی بین‌المللی جوانان مدیریت پروژه را مشاهده نمایید.

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران، سومین گردهمایی بین‌المللی جوانان مدیریت پروژه با محوریت توسعه پایدار و با  شعار "مدیریت پروژه پایدار فراتر از مرزهای جغرافیایی و سدهای ارتباطی" از ساعت 16 الی 20 روزهای 26 و 27 آذر 1399 به صورت مجازی برگزار شد.