شرکت پرتو مهام افق

کد عضویت: ۱۴۰۲-۹۵۱

نام مدیر عامل: امیرحسین سرسنگی علی آباد

نام نماینده: امير حسين سرسنگی علی آباد

ایمیل شرکت: Pmoec.co@gmail.com

تلفن شرکت: 02188668001

آدرس سایت: http://pmoec.co/

افتخارات حضور در انجمن :

تقدیرنامه های اولین گردهمایی اساتید، مدیران و دانشجویان level

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد