آرش مهدی پور آراسته Arash Mahdipour Arasteh

کد عضویت: ۱۳۹۷-۱۴۷

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد عمران - زلزله

مقطع تحصیلی : ارشد

حوزه های تخصصی : فعال در حوزه مدیریت پروژه

ایمیل : arash.araste@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “D” - 2024/06/27 level

دوره پایداری در مدیریت پروژه level

دوره معرفی استاندارد پایداری p5 و گواهینامه GPM-b level

تقدیر نامه سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد