فرشته میرحسینی Fereshte Mirhosseini

کد عضویت: ۱۳۹۷-۲۲۶-M

رشته تحصیلی : مواد

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه در صنایع IT، نفت و گاز و پتروشیمی

ایمیل : fereshtehsh8@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “D” - 2024/06/27 level

دوره پایداری در مدیریت پروژه level

دوره کاربرد هوش مصنوعی AL در مدیریت پروژه level

معرفی استاندارد پایداری p5 و گواهینامه GPM-b level

فرهنگ سازی دانش مدیریت پروژه در سازمان های کارفرمایی level

فرهنگ سازی دانش مدیریت پروژه در سازمان های اجرائی level

تقدیرنامه سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد