شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

کد عضویت: ۱۳۹۰-۹۷۶

نام مدیر عامل: کامبیز معظمی

نام نماینده: کامبیز معظمی

ایمیل شرکت: info@kanikavan.com

تلفن شرکت: 02176250912

آدرس سایت: https://kanikavan.com/

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد