مهدی معین Mehdi Moein

کد عضویت: ۹۷-۱۵۰-M

رشته تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : مهندسی

حوزه های تخصصی : مدیریت

ایمیل : moein@pmpiran.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد