رضا معینی فر Reza Moeenifar

کد عضویت: ۹۶- ۲۶۲

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت و مدیریت استراتژی

موبایل : 09126447891

ایمیل : R_moeenifar@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

دوره معرفی مدل دلتای انجمن مدیریت پروژه (IPMA DELTA Model) level

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد