آرنوش شاکری arnoosh shakeri

کد عضویت: ۸۸-۰۹۲- M

رشته تحصیلی : دکتری مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : مهندسی

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه، مدیریت تکنولوژی

ایمیل : arnoosh_shakeri@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد