عزیز فرهنگی aziz farhangi

کد عضویت: ۸۹-۰۹۰- M

رشته تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک

مقطع تحصیلی : مهندسی

حوزه های تخصصی :

ایمیل : info@rahsara.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد