فرهاد نصراله پور farhad nasrollahpour

کد عضویت: ۱۳۸۴-۰۰۱

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : برنامه ریزی و مدیریت پروژههای بخش راه اندازی صنایع انرژی - PMIS - PMO - ارزیابی پروژه ها - مدیریت اسناد و مدارک پروژه ها

ایمیل : nasrollahpour@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “C” - 2024/06/01 level

دوره اکسل پیشرفته در برنامه ریزی پروژه ها level

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه level

دوره کاربرد هوش مصنوعی AL در مدیریت پروژه level

فرهنگ سازی دانش مدیریت پروژه در سازمان های کارفرمایی level

فرهنگ سازی دانش مدیریت پروژه در سازمان های اجرائی level

تقدیرنامه سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد