مهدی روانشادنیا mahdi ravanshadnia

کد عضویت: ۱۳۹۰-۲۳۷

رشته تحصیلی : مهندسی و مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : خط آب رسانی

ایمیل : ravanshadnia@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد