مجتبی عزیزی mojtaba azizi

کد عضویت: ۱۳۸۵-۰۷۷

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : دکتراي مدیریت پروژه و ساخت

مقطع تحصیلی : مدیریت

حوزه های تخصصی : مدلهای بلوغ و تعالی مدیریت پروژه

موبایل : 09123374715

ایمیل : azizi.pm@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

!?! level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد