عنوان رویداد

کارگاه عملی شایستگی ‏های رفتاری مدیر ان پروژه (حضوری شهر در تبریز)

خلاصه رویداد

شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران شاخه شمال غرب برگزار می کند:کارگاه عملی شایستگی ‏های رفتاری مدیر ان پروژه

سر فصل های رویداد

خویش اندیشی و مدیریت خویش

کار تیمی

درستی و تعهد شخصی

تعارض و بحران

ارتباطات فردی

کاردانی      

روابط و تعامل                                                                                                    

مذاکره                                                               

رهبری                                                                                                                                    

نتیجه محوری

 

توضیحات رویداد

تاریخ برگزاری: 29 تیر 1403

ساعت: 8 الی 16

میزان تخفیف به درصد:

مبلغ برای اعضا: 750 هزار تومان

غیر اعضا: 990 هزار تومان

نوع برگزاری: حضوری در شهر تبریز

مهلت ثبت نام: 27 تیر 1403

 

اطلاعات برگزاری

آدرس: متعاقبا اعلام می گردد

تلفن: (۵خط) ۸۸۲۲۹۴۰۶ ۰۲۱

Card image

زمانبندی رویداد

  • شروع ثبت نام : ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
  • شروع رویداد : ۱۴۰۳/۰۴/۲۹
  • مدت رویداد: ۸ ساعت

اطلاعات ثبت نام

  • مخاطبین :
  • مدرس : آقایان ابوالفضل جعفری اصل و عبدالکریم معدنی
  • سرمایه گذاری : ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام