کمیته جایزه مدیر پروژه برتر

این جایزه که در نوع خود در کشور منحصر به فرد می‌باشد، هر سال بین برترین مدیران پروژه کشور برگزار می‌شود.
مدیران موفق پروژه کشور می‌توانند طبق برنامه اعلامی انجمن، در این رویداد ثبت نام نموده و با بهره‌مندی از دوره‌های توجیهی و آموزشی نسبت به اظهار دستاوردهای خود از مدیریت موفق پروژه اقدام نمایند.
پیش نیاز شرکت در جایزه دستاورد فردی این است که متقاضی می‌بایست حداقل 2 سال (به صورت تجمعی)مدیر پروژه باشد. پس از بررسی و داوری اظهارنامه‌ها و نیز مصاحبه توسط داوران خبره و برجسته کشور، نفرات برتر شناسایی و "مدال مدیر پروژه برتر سال" به ایشان اعطاء می‌شود.

اعضای کمیته جایزه مدیر پروژه برتر