کمیته جایزه دفتر مدیریت پروژه برتر

ترکیب و نحوه انتخاب اعضای کمیته جایزه

کمیته جایزه در هر دوره هیات مدیره تعیین می شود که شامل 5 نفر است مسئول کمیته موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از انتخاب خود، نفرات پیشنهادی خود برای عضویت در کمیته جایزه و اخذ تایید به حوزه معرفی نماید. حوزه اعضای تایید شده کمیته را به همراه سوابق شغلی ایشان برای تصویب به هیات مدیره معرفی نماید. اعضای پیشنهادی کمیته باید:

• دست کم سه سال سابقه عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران را داشته باشد.

• لااقل دارای پنج سال سابقه کار در زمینه مدیریت پروژه باشد.

• لااقل یک نفر از آنها (چهار نفر باقیمانده) باید سابقه دست کم یک سال عضویت فعال در ادوار پیشین کمیته را دارا باشد.

• چهار نفر باقیمانده نباید همگی از یک صنعت دانشگاه و یا سازمان، شرکت یکسان باشند.

• حداقل یک نفر و حداکثر دو نفر از اعضای کمیته می تواند از میان دیگر اعضای دوره جاری هیات مدیره باشد.

• حداقل سه نفر از اعضای کمیته دارای سابقه دست کم یک دوره سرارزیاب یا سه دوره ارزیاب ملی (با گواهی معتبر) یا دست کم دو دوره ارزیاب بین المللی (با گواهی معتبر) باشند. دو عضو دیگر می بایست آشنایی کافی با مدل تعالی جایزه داشته باشند.

 

 

وظایف کمیته

کمیته کلیه مسئولیت های کارشناسی و تخصصی فرایند جایزه را بعهده داشته و حداقل بطور ماهیانه به شکل منظم و یا هر زمان دیگر به شکل فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و وظایف آن به شرح زیر است :

 • تعیین خط مشی های کلان اجرایی در مورد فعالیت های اجرایی جایزه
 • تعیین اعضای متغیر شورای سیاستگذاری جایزه
 • بررسی برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره که توسط دبیر خانه تهیه شده و ارایه آن به شورای سیاست گذاری جهت تصویب
 • رفع مشکلات احتمالی و انجام مساعدت های لازم جهت اجرای هر چه بهتر فرایند جایزه
 • بررسی اصلاحات ضروری منشور و پیشنهاد تغییرات به هیات مدیره انجمن جهت تصویب
 • بررسی و تدوین معیارهای ارزیابی اصلی، معیارهای فرعی و امتیازات آنها
 • بررسی و تدوین حدنصاب های امتیاز هر یک از سطوح سرآمدی
 • تدوین معیارها و رویه تعیین صلاحیت و انتخاب ارزیابان و ارزیابان ارشد
 • بررسی و تدوین شرایط و ویژگی های ارزیابان و ارزیابان ارشد
 • انتخاب نهایی ارزیابان و ارزیابان ارشد بر اساس معیارهای مصوب شورای سیاست گذاری
 • تدوین معیارها و رویه های اجرایی برای ارزیابی متقاضیان در سطوح مختلف
 • نظارت بر عملکرد گروه های ارزیابی و ارزیابان ارشد
 • نظارت بر رعایت و اجرای فرایند ارزیابی پروژه های متقاضی دریافت جایزه
 • انتخاب هیات داوران برای جمع بندی نظرات تیم های ارزیابی و تایید نهایی احراز سطوح مختلف کیفیت برای متقاضیان
 • نظارت بر انجام فعالیت ها و هماهنگی های لازم در خصوص همایش پایانی اعطای جایزه
 • نظارت بر انتشار نشریات مرتبط با جایزه
 • تعیین صلاحیت مراکز آموزشی برای دوره های آموزشی ویژه ارزیابان
 • بازنگری معیارهای انتخاب پروژه های برتر پس از هر دوره اعطای جایزه
 • بررسی شکایات و اعتراضات متقاضیان و رسیدگی به آنها و اعلام نتیجه به شورای سیاستگذاری
 • ارایه پیشنهادهای لازم به دبیرخانه در مدت اجرای فرایندهای اجرایی جایزه
 • پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به هیات مدیره جهت تصویب
 • ارائه گزارش های مرتبط با جایزه به هیات مدیره انجمن

کمیته جایزه ملی مدیریت پروژه، مجری کلیه روشها و آئین نامه های جایزه ملی مدیریت پروژه که قبلا به تصویب هیات مدیره انجمن رسیده است بوده و می­تواند در راستای اجرای وظایف خود گروه های کاری خاص تشکیل داده یا افراد خاصی را برای تصدی وظایفی تعریف شده، منصوب نماید.

اعضای کمیته جایزه دفتر مدیریت پروژه برتر