Card image

تقدیر از ارکان دور نهم جایزه ملی مدیریت پروژه

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران، جلسه "تقدیر از ارکان دور نهم جایزه ملی مدیریت پروژه ایران و بررسی درس آموخته ها و نقاط قوت و فرصتهای بهبود جایزه "در روز چهارشنبه مورخ 23/04/1400 با حضور بیش از 40 نفر از ارزیابان و ارکان دور نهم به صورت مجازی برگزار شد.

به رسم هرساله، این جلسه قبل از شروع فرآیند ارزیابی دور جدید انجام شد. جلسه با خوشامدگویی دکتر آرنوش شاکری رییس کمیته جایزه دور دهم آغاز شد و سپس دکتر مجید فراهانی رییس کمیته جایزه دور نهم در خصوص مسایل دور نهم سخن گفتند.

و پس از آن آقای دکتر سعید محمد رییس هیات مدیره انجمن در مورد دور نهم  فرایند تعییر PEM به PEB سخن گفتند. و در نهایت آقای مهندس داوود کشاورز عضو هیات مدیره انجمن به قرائت اسامی مورد تقدیر پرداختند.

یک ساعت آخر جلسه به گفت و شنود و انتقال تجارب بین دور نهم و دهم گذشت.
انجمن مدیریت پروژه ایران برای اسامی مورد تقدیر، هدیه ای در نظر گرفته است که با هماهنگی انجام شده به صورت حضوری به افراد تقدیم می شود.