Card image

بازدید از زنجیره تأمین و ساختار لجستیک شرکت هایپر استار

انجمن مدیریت پروژه ایران (شاخه اصفهان) با همکاری اصفهان سیتی سنتر برگزار می کند: بازدید از زنجیره تأمین و ساختار لجستیک شرکت هایپر استار

1401/11/19

زمان برگزاری: یکشنبه 23 بهمن ماه 
زمان: ساعت 14
ویژه اعضای انجمن و تشکل ها
آدرس: اصفهان سیتی سنتر 
تلفن: 0315001 داخلی 5148
شماره همراه: 09301374204