Card image

گزارش بازدید از زنجیره تامین سیتی سنتر اصفهان

جمعی از اعضاء انجمن مدیریت پروژه ایران روز یکشنبه 23/11/1401 طی بازدیدی از مجموعه بزرگ هایپراستار واقع در سیتی سنتر اصفهان از نزدیک با ساختار لجتسیک و زنجیره تامین این مجموعه زنجیره ای اشنا شدند.

در این بازدید که بیش از 2 ساعت و با حضور 20 نفر از اعضاء و جمعی از هیئت مدیره شاخه اصفهان و مدیران مجموعه هایراستار برگزار شد، اعضاء ضمن آشنایی با ساختار سازمانی و مدل مدیریت به همراه سیستم یکپارچه اطلاعاتی این مجموعه از مراحل مختلف و فرایند های موجود زنجیره تامین شامل ارزیابی تامین کننده، سفارش گزاری، تحویل و انبارش، قیمت گزاری، نحوه تخصیص و چرخش کالا، نحوه ارزیابی رضایت ذی نفعان و ... در بخش های مختلف این فروشگاه زنجیره ای از نزدیک آشنا شدند.

پس از این بازدید اعضاء انجمن در نشست صمیمانه با حضور اعضاء هیئت مدیره در محل دفتر انجمن در محل سیتی سنتر به تبادل نظر در خصوص آخرین موضوعات مربوط به انجمن پرداختند.