Card image

چالش حرفه‎ای برای بروز توانمندی‌ها در عرصه ملی و بین المللی

شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران، پنجمین دوره“جایزه ملی مدیر پروژه جوان برتر سال ” را با اهداف ذیل برگزار می‌کند:

تشویق و ترغیب مدیران پروژه جوان به توسعه توانمندی های حرفه ای از طریق ارزیابی شخصی و شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود
شناسایی مدیران پروژه جوان کشور و معرفی ایشان به عرصه صنعت، کسب‌وکارها و محافل حرفه ای داخلی و بین المللی
توسعه مدیریت پروژه حرفه‌ای
تلاش جهت ارتقای سطح دانش مدیریت پروژه در بین جوانان
ایجاد فضای رقابتی سالم میان مدیران پروژه جوان کشور

 

مهلت ثبت نام: 30 آذرماه
تخفیف ویژه برای اعضای انجمن مدیریت پروژه ایران
کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
https://yc.ipma.ir/ypmy2024/