Card image

دوره آموزشی اظهارنامه نویسی

برگزاری دوره آموزشی اظهارنامه نویسی ویژه سازمان‌های پروژه محور متقاضی شرکت در دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران، دوره‌ی آموزشی اظهارنامه نویسی ، منطبق با استاندارد IPMA-PEB با حضور مدیران و کارشناسان ارشد پروژه‌های متقاضی ارزیابی در یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه در تاریخ 18و19 دی ماه ۱۴۰2 در محل انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار گردید.

هدف این دوره آموزشی آشنایی با نحوه نگارش اظهارنامه، ایجاد یکپارچگی در اظهارنامه پروژه های متقاضی و آشنایی بیشتر با مدل تعالی PEB بوده و در طی این دوره، سه حوزه افراد و اهداف، فرآیندها و منابع و درنهایت نتایج پروژه توسط مدرسین دوره جناب آقایان دکتر مسعود تدین و دکتر شهرام قبادی، تشریح و مورد بحث قرار گرفت و آموزش‌های لازم به نمایندگان شرکت‌های متقاضی در دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران داده شد.