Card image

برگزاری وبینار هوشمند سازی مدیریت پروژه با رویکرد Microsoft Power Bi

وبینار هوشمند سازی مدیریت پروژه با رویکرد Microsoft Power Bi در تاریخ 25 بهمن ماه 1402 برگزار شد.

به همت کمیته آموزش انجمن مدیریت پروژه ایران، در روز بیست و پنجم بهمن ماه 1402 وبینار هوشمند سازی مدیریت پروژه با رویکرد Microsoft Power Bi به مدت 3 ساعت توسط مدرس محترم آقای مهندس نوید مقتدری زاده  برگزار شد. مخاطبین این وبینار، تعدادی از اساتید و علاقه­مندان به حوزه مدیریت پروژه بودند.