Card image

اطلاعیه جلسه تحویل اظهارنامه های دوازدهمین جایزه ملی مدیریت پروژه

اطلاعیه جلسه تحویل اظهارنامه های دوازدهمین جایزه ملی مدیریت پروژه

بدینوسیله به اطلاع تمامی اعضای محترم انجمن می رساند در ادامه فعالیت­های دور دوازدهم جایزه ملی مدیریت پروژه، جلسه تحویل اظهارنامه­ ها در حال برنامه­ ریزی جهت برگزاری در روز یکشنبه، مورخ 20اسفند 1402، از ساعت 15 الی 19 می باشد.

شایان ذکر است اسامی تیم های ارزیابی این دوره، تا انتهای روز جمعه 18 اسفند نهایی خواهد شد و لذا قطعیت و زمان دقیق برگزاری جلسه، نهایتا تا شنبه آینده به اطلاع سرارزیابان و ارزیابان منتخب خواهد رسید.

دبیرخانه جایزه