Card image

برگزاری سی و دومین دوره آزمون IPMA

سی و دومین آزمون IPMA در سطح D با حضور 96 متقاضی برگزار شد.

کمیته چهارسطحی مرکز اعطای گواهینامه، سی و دومین دوره آزمون گواهینامه های بین المللی مرکز اعطای گواهینامه انجمن مدیریت پروژه ایران را با حضور 96 متقاضی دریافت گواهینامه سطح در روز پنجشنبه دهم خرداد ماه 1403 در دو شهر تهران و کرمان برگزار  کرد. آزمون همزمان در شهر تهران در پردیس فنی دانشگاه تهران و در شهر کرمان در دانشگاه IPMA شهید باهنر کرمان انجام شد.