Card image

درخشش ایران در پروژه جهانی YC STARS/ کسب مقام اول GECCO و مقام سوم خلاقیت

شبکه اعضای جوان جهانی اقدام به برگزاری جایزه YC STARS در سال 2020 کرد

فهرست جوایز این رویداد به شرح زیر است:

1.کشوری که بیشترین عضو را در بین گروه های برنده ی گکو 2020 داشت/ کشور برنده: ایران

2.کشورهایی که برنده مسابقات PMC شده بودند (لیتوانی از اروپا و پاناما از آمریکا)

3.جایزه پروژه خلاقانه (ایران در این بخش به مقام سوم رسید و لهستان اول و اتریش دوم شد)

4.کشوری که فعال ترین یانگ کرو را داشته باشد(این جایزه به تمام کشورها اعطا شد)

ادامه مطلب