علی آذری Ali Azari

کد عضویت: ۹۷-۰۱۷-M

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت و کنترل پروژه

موبایل : 09132007018

ایمیل : aliazari1372@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

جایزه پژوهش برتر1398 level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد