امین طاهرخانی Amin Taherkhani

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۱۹-M

رشته تحصیلی : حقوق نفت و گاز

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت تغییر و ادعا

ایمیل : taheramin88@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد