امیر حسین هروی Amirhossein Heravi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۰۴-M

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه و ساخت

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : amir.h.heravi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد