حسین رادمهر Hossein Radmehr

کد عضویت: ۸۸-۱۳۶-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : دکتری کسب و کار

مقطع تحصیلی : DBA ودانشجوی دکتری پایداری

حوزه های تخصصی : نفت و گاز و پتروشیمی

ایمیل : h.radmehr78@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “C” - 2024/06/01 level

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه level

تقدیرنامه های اولین گردهمایی اساتید، مدیران و دانشجویان level

تقدیر نامه سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد