حمید عبداللهی Hamid Abdollahi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۳۹-M

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : داده کاوی-تحلیل سیستم

موبایل : 09193637732

ایمیل : hamidabdollahi@outlook.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد