مهیار پورلک Mahyar Pourlak

کد عضویت: ۱۴۰۱-۰۲۱

رشته تحصیلی : عمران

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : mahyar_pourlak@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد