ماندانا خداپناهی Mandana Khodapanahi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۷۱-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت زمان

ایمیل : manipanahi@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد