مهران محجوب نژاد Mehran Mahjoobnezhad

کد عضویت: ۱۳۹۴-۰۹۷-M

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : ارشد

حوزه های تخصصی : پیمانکار- مشاور- طرحهای فولادی

ایمیل : m.mahjoobnezhad@fooladtechnic.ir

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد