شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک

کد عضویت: ۸۶-۹۵۱

نام مدیر عامل: مجید شیرانی

نام نماینده: مهران محجوب نژاد

ایمیل شرکت:

تلفن شرکت:

آدرس سایت:

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد