محمد مهدی مظهری Mohammad Mahdi Mazhari

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۷۰-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : HR , R&D , Project Management

موبایل : 09196013679

ایمیل : mahdimz310@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد