ناصر یوسفی زاده Naser Yousefizadeh

کد عضویت: ۱۳۹۷-۰۷۴-M

رشته تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : مهندسی

حوزه های تخصصی : مهندسین مشاور نفت و گاز

ایمیل : naser.yousefizadeh@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

معرفی استاندارد پایداری p5 و گواهینامه GPM-b level

گواهی حضور سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد