رامین عبداللهی بجندی Ramin Abdollahi bejandi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۰۷۸-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : عمران عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : مدیریت هزینه

ایمیل : ramin68star@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد