ساناز آرسته Sanaz Arasteh

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۲۴-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : ارزیابی پروژه ها

ایمیل : araste_sanaz@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد