سهیل مهابادی Soheil Mahabadi

کد عضویت: ۱۳۹۴-۰۹۸

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه در بخش آب و انرژی

ایمیل : Soheil.mahabadi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد