تقی باقرپور حدادي سرخابي TAGHI BAGHERPOUR

کد عضویت: ۸۸-۰۵۷-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : MBA

مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد

حوزه های تخصصی : مدرس و مشاور مدیریت پروژه (تجربه پروژه های پتروشیمی، یوتیلیتی، نیروگاه و ساختمان)

ایمیل : arashbpr@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

معرفی استاندارد پایداری p5 و گواهینامه GPM-b level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد