تقی باقرپور حدادي سرخابي TAGHI BAGHERPOUR

کد عضویت: ۱۳۸۸-۰۵۷-M

رشته تحصیلی : کارشناسي ارشد MBA

مقطع تحصیلی : ارشد

حوزه های تخصصی : طرح توسعه مخازن و تاسیسات جانبی نیروگاهی

ایمیل : arash-bp@email.com

افتخارات حضور در انجمن :

معرفی استاندارد پایداری p5 و گواهینامه GPM-b level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد