ترلان حاجی سرداری Tarlan Hajisardari

کد عضویت: ۱۳۹۵-۰۱۱

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مدیریت سیستم

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مشاوره مدیریت

ایمیل : tarlanhsardari@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد