بابک یاپیررشتی babak yapirrashti

کد عضویت: ۱۳۸۷-۰۰۶

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : کارشناسی عمران

مقطع تحصیلی : عمران

حوزه های تخصصی : مشاور مدیریت پروژه در صنعت ساخت

موبایل : 09127982261

ایمیل : babak.yapeer@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

دوره پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه level

دوره آشنایی با استاندارد بین المللی مدیریت پروژه level

معرفی استاندارد پایداری p5 و گواهینامه GPM-b level

گواهی حضور سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد