بهزاد اجرائی behzad ejraee

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۳۲-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی عمران-عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : مدیریت تغییر و ادعا

ایمیل : behzadejraee@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد