دنیا یحیائی donya yahyaei

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۲۶-M

رشته تحصیلی : مدیریت فناوری اطلاعات

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت کالا و تدارکات

ایمیل : d.yahyaei2011@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد