اقبال شاکری eghbal shakeri

کد عضویت: ۸۶-۰۵۵-M

رشته تحصیلی : دكتراي مديريت ساخت

مقطع تحصیلی : مديريت

حوزه های تخصصی : مديريت پروژه. مدیریت ساخت. مدیریت مالی. سرمایه گذاری

ایمیل : eshakeri@aut.ac.ir

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد