فریناز فلاح چم آسمانی farinaz fallaah

کد عضویت: ۹۴-۲۸۸-S

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : farinaz_fallaah@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

دوره کاربرد هوش مصنوعی AL در مدیریت پروژه level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد