حمزه کشتکار hamzeh keshtkar

کد عضویت: ۱۴۰۲-۱۸۶-M

رشته تحصیلی : مهندسی مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت هزینه

ایمیل : hamzehkeshtkar@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد