هانیه حامدپور haniye hamedpour

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۲۰-M

رشته تحصیلی : مهندسی عمران سازه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : h_hamedpour@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد