هنگامه سادات خوش چشمی hengameh sadat khoshchehsmi

کد عضویت: ۱۳۹۰-۰۰۱-M

رشته تحصیلی : مدیریت سازمانهای غیر دولتی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی :

ایمیل : hskh3110@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “D” - 2024/06/01 level

تقدیرنامه های اولین گردهمایی اساتید، مدیران و دانشجویان level

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه level

تقدیر نامه سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد